Скочи на садржај

Семинар за наставнике: Претпоставке успешне наставе

У недељу, 8. децембра, у школи је одржан једнодневни семминар, за чланове коектива. Назив “ПРЕТПОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕ” Кат.бр. 68 , К3, П4.

Предавачи су били Мр Стеван Крњајић, педагог и Јасмина Крњајић, педагог.