Сатница окружног такмичења из биологије за основне школе

Oкружно такмичењe из биологије за основне школе, одржаће се 09.04.2016, по следећој сатници:

  • 08-11ч: Пријем и припрема тестова
  • 10-11ч: Пријем и распоређивање ученика
  • 11-12 ч: Решавање теста
  • 12-12:30 ч: Пауза
  • 12:30-15:30 ч: Комисијски преглед тестова и објављивање прелиминарних резултата
  • 15:30-16 ч: Подношење појединачних писмених жалби Комисији на објављене резултате
  • 16-17 ч: Разматрање жалби
  • 18ч: Објављивање коначне ранг-листе