Руже у дворишту ИО Зајача

Уцветале су руже у дворишту ИО Зајача и улепшале тако школски амбијент. Трудом и заслугом помоћних радница, појединих чланова наставног особља и ученика, двориште ИО Зајача, одржава углед који је стекло честим изборима за најлепше уређено школско двориште.