Техника и технологија 7. разред

Материјали за такмичење – школска 2021/2022. година:

 • теоретски део, 7. разред:
  • Техника и технологија, питања за такмичење 7. разред: PDF ◉ WORD
  • Техника и технологија – годишњи тест 7. разред: PDF ◉ WORD

Тестови са ранијих такмичења:

Општинско:

200920102011201220132014
201520162017201820192020

Окружно:

200920102011201220132014
201520162017201820192020

1. Материјали у машинству – Мерење и контрола


МАТЕРИЈАЛИ ИЗ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА:


Материјал са предавања за лекцију: Основне компоненте ИКТ уређаја – можете погледати и преузети ОВДЕ.


Програм Google SketchUp 8, можете преузети са интернет странице кликом ОВДЕ.

Примерe модела који се раде на провери знања цртања у програму Google SketchUp, можете погледати ОВДЕ.


ОВДЕ можете погледати примере модела за израду цртежа нормалне пројекције.


Овде можете преузети подсетник са предавања, тема Саобраћај.

Завршна вежба за област Саобраћај – рад у пару:

Урадити мултимедијалну презентацију на часу, везано за неки од обрађених појмова на часу, из теме Саобраћај. Презентација треба да има минимално 5 страна и да је урађена према препорукама које имате на сајту школе ОВДЕ. Ученици се могу претходно договорити и сами предложити тему наставнику. Време за израду презентације је 60 минута.


Овде можете преузети подсетник са предавања, тема Животно и радно окружење.

Завршна вежба за област Животно и радно окружење – рад у пару:

Урадити мултимедијалну презентацију на часу, везано за неку од обрађених тема из пређашњих лекција. Презентација треба да има минимално 5 страна и да је урађена према препорукама које имате на сајту школе ОВДЕ. Ученици се могу претходно договорити и сами предложити тему наставнику. Време за израду презентације је 60 минута.


Овај интересантан и лепо осмишљен анимирани видео објашњава човеков напредак од примитивног бића до данашњег, савременог човека. Укључите превод, подесите на српски језик и погледајте:


Природни ресурси – природна богатства:

ЗАВРШНИ РАДОВИ:


Предлози за израду паноа:

7. разред:

 • Напрезања материјала
 • Технологија обраде метала
 • Врсте транспортних средстава спољашњег транспорта
 • Врсте транспортних средстава унутрашњег транспорта
 • Подела извора енергије
 • Принцип рада двотактног мотора
 • Принцип рада четворотактног мотора
 • Принцип рада дизел мотора
 • Ракета

Теме за PowerPoint презентације за ученике 7. разреда:

 • Делови аутомобила
 • Алгоритам као начин мишљења
 • Роботика и роботички појмови
 • Конструкција и управљање роботима
 • Примена робота
 • Хидраулични мотори
 • Топлотни мотори
 • ОТО мотори са унутрашњим сагоревањем
 • Дизел мотори
 • Млазни и ракетни мотори

Подсећамо вас на корисне савете при изради презентација и куцања електронског текста: