Размена и продаја уџбеника од 5. до 8. разреда

Због великог интересовања ученика да набаве коришћене уџбенике, а ради лакше комуникације међу њима, наставница Италијанског језика, Мирјана Марковић, отворила је Фејсбук групу, на којој заинтересовани ученици, међусобно могу комуницирати и договарати се око уџбеника за које су заинтересовани.

Пратите следећи ЛИНК.