Радови ученика 5. разреда из предмета ТИО

У оквиру наставе из Техничког и информатичког образовања, о планирању и изради алгоритма и модела и конструкција, ученици 5. разреда су подељени у групе, како би тимски, заједно учествовали у изради задатка.

Ученици у матичној школи, услед недостатка Конструкторског комплета, сами су имали избор да осмисле и направе једноставнију макету, конструкцију или модел. Групним радом ученика, али и уз значајну помоћ родитеља, ученици су изненадили жељом и трудом да њихови модели буду запажени и квалитетни. Овим чином, ученици су показали велику заинтересованост да се у матичној школи створе услови за опремање кабинета за ТИО, где би у практичним активностима могли да стварају моделе и макете.

Ученици у изводојеном одељењу у Зајачи, користили су старије Конструкторске комплете и у школи, у групном раду оформили моделе према предлозима из конструкторских упутстава.

Радове ученика 5. разреда из матичне школе и издвојеног одељења у Зајачи, можете погледати на следећим слајдовима: