Публикације наших наставника у угледним медијима

Као што је често до сада било током ове школске године и даље се наставља са публиковањем активности у нашој школи, кроз разне медије. Овог пута, интегративна настава и корелација између предмета нашла је место на угледним едукативним порталима и у часопису Политикина разбибрига, ангажовањем наставнице Сање Симић де Граф:

  1. Институт за модерно образовање – Обележавање Европског дана науке и језика кроз интегративне тематске и ваннаставне активности и СТЕМ: Пример из праксе осам наставника. Реализатори  Сања Симић де Граф-координатор, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић, Мирјана Милићевић, Мирослав Секулић и Петар Косовац Obeležavanje Evropskog dana nauke i jezika kroz integrativne tematske vannastavne aktivnosti i STEM: Primer iz prakse osam nastavnika – INSTITUT ZA MODERNO OBRAZOVANJE
  2. Science on stage – Европска платформа за СТЕМ наставнике Обележавање Европског дана науке и језика кроз интегративне тематске и ваннаставне активности и СТЕМ: Пример из праксе осам наставника Реализатори  Сања Симић де Граф-координатор, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић, Мирјана Милићевић, Мирослав Секулић и Петар Косовац. Obeležavanje Evropskog dana nauke i jezika kroz integrativne tematske vannastavne aktivnosti i STEM: Primer iz prakse osam nastavnika
  3. Политикина Разбибрига – Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 2 део”, објављен . 4. јуна 2021. у броју 168 на странама 28. и 29. Реализатори: Сања Симић де Граф – координатор, Јелена Трипковић, Мирослав Секулић, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић, Раденко Томић, Славко Тешмановић, Добро Андрић и Анета Ракић.