Пролећна радосница у 2-3

Сваког пролећа учионица 2-3 процвета у сваком смислу. На часовима пројектне наставе кроз практичне и ликовне активности, ученици су вредно украсили учионицу на тему Пролећна радосница.