Професионална орјентација на прелазу у средњу школу

У нашој школи се, као подршка ученицима, организује програм професионалне орјентације, који је од пре две године обогаћен садржајима према пројекту организације за међународну сарадњу СР Немачке ГИЗ, под називом “Професионална орјентација на прелазу у средњу школу”.

Једна од активности у оквиру програма професионалне орјентације је била и израда паноа “Свет занимања”.

У изради тог паноа учествовали су чланови ученичког парламента. Стручну помоћ су им пружили Јелица Павловић, школски педагог-психолог и Маја Костадиновић, школски психолог.

Приложену слику увећајте на максималну резолуцију, ради бољег увида у садржај паноа.

Свет занимања

Свет занимања