Скочи на садржај

Пробај праксу – за ученике 8. разреда

Већ другу годину ученици осмих разреда могу да присуствују пракси у одређеним образовним профилима средњих школа. Ова услуга је названа „Пробај праксу“. Циљ је да се ученицима, будућим средњошколцима, не само речима већ и уживо приближи могућности за њихово даље каријерно образовање.

У децембру су присуствовали пракси у следећим школама/образовним профилима:

Средња школа
Образовни профил
Датум посете
Број ученика
СВЕТИ САВА
 
 
 
 
индустријски фармацеут
23.12.2016.
9
 
Медицински
техничар
26.12.2016.
10
 
фризер
27.12.2016.
5
 
физиотерап.
техничар
29.12.2016.
17
 
 
 
 
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
 
 
 
 
 
електротехн.
рачунара
28.12.2016.
6
 
аутоелектричар
28.12.2016.
8
 
 архитект.техн.
28.12.2016
11

Ова активност се наставља и у 2. полугодишту.

Координатор за реализацију је педагог Јелица Павловић.

Погледајте фотографије посете ученика Средњој техничкој школи: