Пример попуњавања уплатнице за плаћање школи

Уколико уплаћујете рату за екскурзију, ужину, осигурање или нешто друго, погледајте како треба попунити уплатницу: