Пријављивање за бесплатне уџбенике

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је све основне школе у Србији да ће у оквиру Пројекта “Бесплатни уџбеници” обезбедити бесплатне уџбенике за један део ученичке популације. За овај пројекат намењено је 600 милиона динара из Буџета Републике Србије.

Уџбенике ће добити ученици свих разреда основне школе, а прелиминарна расподела обавиће се у зависности од разреда и материјалног статуса ученика, по следећем плану:

Разред

Прва група (око 15% ученика у РС)

Друга група (око 8% ученика у РС)

1. – 4.

4000 дин 2000 дин

5. – 6.

6000 дин

3000 дин

7. – 8. 8000 дин

4000 дин

У наредном периоду, учитељи и разредне старешине дистрибуираће родитељима и старатељима обрасце које треба да попуне за потребу добијање бесплатних уџбеника. Учитељи и разредне старешине обраћаће пажњу да ли су се пријавили родитељи или старатељи из социјално угрожених породица.

У овом тренутку пријављују се ученици који ће у септембру 2015. године похађати наставу од другог до осног разреда, док ће за будуће прваке пријављивање бити обављено током уписа.

Рок за пријаву је продужен до 24. марта 2015. године. Након тога, формиране листе школе ће достављати Министарству. Министарство ће након тога на основу рангирања по вредности укупних еквивалентних примања по члану домаћинства (OECD модификована скала) обавестити школе који су ученици остварили право на бесплатне уџбенике, и до ког износа.

Након тога, родитељи ће уз стручну помоћ наставника бирати уџбенике у оквиру одобреног износа. Уџбеници ће кроз јавну набавку бити обезбеђени и дистрибуирани до школа.

Више о овоме можете сазнати на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – ОВДЕ.

Да поновимо, родитељи ће добити пријавни лист са упутством који са потребном документацијом треба да врате у школу учитељу или разредном старешини до 24. марта (уторак). Уколико желите, пријавни лист можете преузети и са наше интернет странице – ОВДЕ.