Скочи на садржај

Пријава ученика из Републике Српске за полагање завршног испита

Пријава ученика из Републике Српске за полагање завршног испита

Поштовани,

У току је пријава ученика из Републике Српске за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2023/24. години у Републици Србији.

Пријаву за завршни испит родитељи могу поднети на два начина:

  1. Слањем попуњене и скениране Пријаве (образац 43) са званичне мејл адресе основне школе из Републике Српске у којој ученик похађа основну школу, на адресу електронске поште основне школе у Републици Србији, где ће ученик полагати завршни испит или
  2. Предајом попуњене Пријаве (образац 43) од стране родитеља/дзз непосредно у основној школи у Републици Србији, где ће ученик полагати завршни испит.

Родитељи/дзз бирају основну школу у Србији у којој ће њихово дете полагати завршни испит.

Рок за подношење пријаве је среда 31.01.2024. године.

Детаљно Упутство о поступку пријаве завршног испита за ученик из Републике Српске се налази на јавном порталу Моја средња школа у секцији Подршка / Упутства.

Напомена: Образац 43 као и потврда о успеху ученика морају бити оверени од стране основне школе из Републике Српске потписом директора и печатом школе у којој ученика похађа основну школу.