Предавање о безбедности

Саобраћајци су на теренима школе, ученицима одржали предавање и демонстрацију својих активности. Ученицима је ово предавање било веома интересантно: