Правила куцања текста

Често сте у прилици да откуцате неки текст или да га уредите. Треба да знате да постоје одређена правила куцања текста, слична правилу писања. Уколико се ова правила не поштују, може доћи до великих проблема приликом штампања откуцаног текста или мењања параметара странице и избора стилова текста. Такође, уколико не поштујете правила куцања текста, као и правописну норму, читаоци докумената које сте откуцали, могу стећи лош утисак о откуцаном тексту.

Ова правила се примењују у свим штампаним и дигиталним публикацијама, а ми их овде за вас приказујемо у облику презентације. Приказан је интерфејс програма MSWORD, а иста правила важе и за све друге програме за унос и обраду текста.