Предавања под слоганом “Полиција у служби грађана”

Дана 12.10.2017. је представник МУПа Ненад Деспотовић ученицима четвртог разреда одржао предавање под називом “Полиција у служби грађана“.

Предавање је прво у низу превиђеном у оквиру пројекта “Основи безбедности деце”. Поред овог предавања, одржано је и предавање: “Насиље као негативна друштвена појава”.

Планирано је да  предавања буду организована једном месечно, на часовима Одељенског старешине.