Пројекат “Партнерски за образовање”

Фондација за отворено друштво и УНИЦЕФ започели су пројекат оснивања Националне асоцијације наставника и родитеља. Партнерски за образовање има за циљ оснаживање просветних радника и родитеља, да развију партнерство и ојачају свој утицај на школском, општинском и националном нивоу.

Пројекат је намењен просветним радницима и родитељима који желе да се свако дете у школи осећа прихваћено и безбедно, да дете иде у савремену школу где се поштују његова личност, могућности, интересовања, порекло, породица и средина из које долази и да вас питају за мишљење шта треба променити у образовању и да то мишљење уваже. Циљ пројекта је да свако у систему образовања треба да буде одговоран за свој рад.

У нашој школи, овај пројекат је почео са реализацијом, кроз организовану радионицу, одржану 7.6.2016. године, у којој је учествовало 15 наставника и исто толико родитеља. Груписани у тимове, учесници радионице су давали сугестије везане за особености добре и лоше сарадње између наставника и родитеља, у оквиру образовања и васпитања деце у школи.

Након тога, решавали су конкретне ситуације, које треба да дају предлоге за активности које ће довести до побољшања у сарадњи родитеља ученика и наставника у школи.

Након ове радионице, утврђени су наредни кораци, као део реализације овог пројекта, а то су:

  • постављање мурала са тематиком овог пројекта, на зиду школске зграде,
  • организовање заједнићке акције наставника, родитеља и ученика, под иницијативом ученичког парламента, за размену и продају половних уџбеника,
  • постављање ИНФо-табле за родитеље у школском дворишту,
  • рад на отварању и одржавању Фејсбук странице, као додатног начина информисања и комуникације између наставника, ученика и њихових родитеља…