Огледни час ученика 8-4 у ИО Зајача

Као пример  добре  праксе, у  ИО  Зајача  ученици  8-4  разреда  организовали  су  огледни  час  са  елементима  пројектне  наставе.  Уз  употребу  савремене  технологије  обрадили  су  ”Циклус  песама  о  ослобођењу  Србије  и  Црне  Горе”.

Успешно  су  извршили  корелацију  неколико  наставних  предмета.  Информатика  и  рачунарство,  географија,  историја,  српски  језик  и  ликовна  култура  нашли  су  место  у  њиховој  презентацији.

Часу  присуствали  ученици петог,  шестог  и  седмог  разреда,  наставници,  као  и  педагог  и  психолог  школе.

Погледајте фотографије:

Погледајте презентацију која је урађена, поводом овог часа:

[scribd id=390311840 key=key-PSucCOpwoQtLWD88WOQP mode=slideshow]