Промена почетка наставе у ИО Зајача

Од 1.10.2017. настава у ИО Зајача, ће почињати од 8 часова. Распоред звоњења је следећи:

Часови и одмори Време
I     час 800  –  845
II    час 850  –  935
III   час 9 55 –  1040
IV   час 1045 – 1130
V    час 1135 – 1220
VI   час 1225 – 1310

Одмор између 2. и 3. часа је 20 минута, а остали одмори су по 5 минута. 7.час се реализује у термину  1315 – 1400