Последњи дан ове године је нерадни у школи

Понедељак, 31.12.2018. ће бити нередан дан у школи!

Часови ће се надокнадити 1.2.2019. године!