Скочи на садржај

Важно обавештење о наставку наставе у ванредним околностима, од понедељка 30.11.2020.г.

У складу са дописом добијен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавамо вас о следећим изменама у начину остваривања оразовно- васпитног рада:

 • Образовно-васпитни рад за ученике од 5. до 8. разреда од понедељка 30.11.2020. године, одвијаће се путем наставе на даљину, уз коришћење платформе Google учионица.
 • Сви ученици ће од својих разредних старешина и предметних наставника, путем Google учионице, добити сва упутства неопходна за реализовање свих активности.
 • Часови ће се одржавати у реалном времену, када су и предвиђени по важећем распореду часова, а часови ће трајати 45 мин.
 • Сатница за одвијање наставе за ученике од 5. до 8. разреда у матичној школи је:
  • 12:40 – 13:25 – претчас
  • 13:30 – 14:15 – 1. час
  • 14:20 –  15:05 – 2. час
  • 15:25 – 16:10 – 3. час
  • 16:15 –  17:00 – 4. час
  • 17:05 – 17:50 – 5. час
  • 17:55 – 18:40 – 6. час
 • Сатница за одвијање наставе за ученике од 5. до 8. разреда у ИО Зајача је:
  • 8:00 – 8:45 – 1. час
  • 8:50 – 9:35 – 2. час
  • 9:55 – 10:40 – 3. час
  • 10:45 – 11:30 – 4. час
  • 11:35 – 12:20 – 5. час
  • 12:25 – 13:10 – 6. час
 • Сва комуникација између наставника и ученика се одвија за време трајања часа, док се материјали за израду домаћих и пројектних задатака, могуће провере знања и друге вежбе, постављају у учионицу у периоду од 7:30 до 19:30. Потребно је поштовати слободно време и ученика и наставника.
 • Оцењивање се врши искључиво путем Google учионице. Изузетно уколико ученик није задовољан предлогом закључне оцене, може се организовати посебан час у школи, у договору са предметним наставником.
 • Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. године.
 • Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и траје до 15.01.2021. године.
 • Друго полугодиште почиње 18.01.2021. године.

Свим ученицима желимо добро здравље и успех у даљем остваривању образовно-васпитног рада!