Ургентно!!! – информације о набавци бесплатних уџбеника за наредну школску годину

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да је због потребе школе да доставе МПНТР податке у вези набавке БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА за школску 2018/19. неопходно да одељењском старешини до 9. марта доставите следећу документацију:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица- примаоца новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у овој школи-није потребна потврда

Ако ученик остварује право по више основа, а један је рад по ИОПу, уџбенике добија по том основу – није потребна потврда.