Мултимедија и обрада слика – 5. разред

У циљу припреме ученика 5. разреда за наставну тему Мултимедија и наставну јединицу Обрада слика, приложена је презентација коју ученици могу погледати.

Иако је на предоченој презентацији, на примерима, приказан рад у оперативном систему Windows XP, рад у обради слика, суштински се не разликује.

Уколико желите, презентацију можете погледати и преко целог екрана, кликом на четворосмерну ознаку доњем десном углу презентације (View Fullscreen).

[slideshare id=4053837&w=512&h=421&sc=no]