Скочи на садржај

Ликовна радионица у сарадњи са познатим карикатуристом Савом Бабићем ,,Карикатура у учионици“

Дана 22.2.2024. године, са почетком у 12:20 часова у ОШ „Вук Караџић“ у Лозници је реализована ликовна радионица „Карикатура у учионици“.

Радионица је организована за заинтересоване ученике од првог до осмог разреда. Организатор ликовне радионице био је наставник ликовне културе Анђелко Тешмановић, а специјални  гост познати лознички карикатуриста Сава Бабић, мајстор карикатуре, вишеструко награђиван на домаћим и међународним конкурсима. Ликовној радионици присуствовали су стручни сарадници Ђурђина Симић и Марица Илић и директор школе Владан Андрић.

Након представљања госта наставник Анђелко Тешмановић је у уводном делу ученицима кроз разговор приближио појам и врсте карикатуре као ликовног израза и истакао циљ ове ликовне радионице а то је боље разумевање карикатуре као ликовног облика изражавања којим се подстиче стваралачко и критичко мишљење, као и прирпема ученика за ликовно такмичење за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“.

Затим је карикатуриста Сава Бабић представљањем и анализирањем својих карикатура ученицима пренео богато искуство везано за стваралаштво карикатуре истичући њене могућности као средства комуникације. У односу на традиционалне облике ликовног изражавања – цртеже, слике или скулптуре чија се излагање углавном везује за галеријске просторе, карикатура се најчешће објављује у штампи и електронским медијима чиме се повећава доступност већем аудиторијуму те наглашава њена комуникациона функција.

Процес настанка карикатуре ситуације, у којој се Сава највише изражава, везује се, у првом кораку на уочавање и перцепцију појава које се дешавају око нас, а на које имамо потребу да реагујемо. Дакле, информација се критички посматра, а затим процесом стваралачког мишљења обликује у пренаглашен духовит ликовни израз којим се износи критички став према најразноврснијим темама:  еколошким, социјалним, спортским, толеранција, насиље у друштву и другим темама из свакодневног живота. Језгровитошћу и једноставношћу ликовног израза постиже се јасна порука која би требало да буде циљ коначног резултата карикатуре.

У практичном делу радионице ученици су износили своје идеје за карикатуру и ликовно обликовали своје радове уз мотивацију и коректуру кроз давање савета и сугестија од стране наставника и карикатуристе. Од релизованих ликовних радова на овој радионици биће приређена и пригодна изложба у школи, а најуспешнији ће учествовати на такмичењу за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“.