Корекција распореда часова због славе Ђурђевдан

Корекција распореда часова због славе Ђурђевдан

 6. мај – понедељак

  1. смена
  • 8/1 – нема 1. час
  • 8/2 – 2. час у кабинету информатике час са наставником Игњатом Марковићем
  • 6/1 –  3. час српски језик

2. смена

  • 5/1 – уместо часа српског језика имају час физичког васп. / 2. час
  • 7/1 – уместо часа српског језика имају час физичког васп. / 3. час
  • 7/1 – уместо часа историје имају час математике / 4. час
  • 7/2 – нема задњи час српског језика – иду кући
  • 7/3 – нема задњи час историје – иду кући