Нови конкурс за Средње стручне војне школе

Министарство одбране Републике Србије, расписало је нови Конкурс за пријем кандидата из грађанства за за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле.

У школској 2018/2019. години извршиће се пријем 20 кандидата мушког и женског пола из грађанства за ученике првог разреда Средње стручне војне школе за војна усмерења (смер: Мототехника, специјалност: Механичар за возила гусеничаре – 10 ученика и Електромеханичар за возила гусеничаре – 10 уеченика).

Конкурс је отворен од 15. маја до 15. јуна 2018. године.

Више о овом конкурсу, можете сазнати посетом званичне странице, коју је објавило Министарство одбране Републике Србије, кликом ОВДЕ или позивом на бојеве: 011/3603-966; 011/3603-972 и 011/3603-655.