Позив на упис у Војну гимназију

Приближава се време уписа у средње школе. Министарство одбране Републике Србије, расписало је Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије у Београду. У школској 2018/2019. години извршиће се пријем 90 кандидата мушког и женског пола из грађанства за ученике првог разреда Војне гимназије.

Конкурс је отворен од 01. фебруара до 15. марта 2018. године, тако да заинтересовани, немају пуно времена за премишљање!

Више о овом конкурсу, можете сазнати посетом званичне странице, коју је објавило Министарство одбране Републике Србије, кликом ОВДЕ.

Министарство одбране Републике Србије, расписало је Конкурс за пријем кандидата из грађанства за за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле. У школској 2018/2019. години извршиће се пријем 45 кандидата мушког и женског пола из грађанства за ученике првог разреда Средње стручне војне школе (30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и 15 ученика за смер Јединице за електронска дејства).

Конкурс је отворен од 12. фебруара до 30. марта 2018. године.

Више о овом конкурсу, можете сазнати посетом званичне странице, коју је објавило Министарство одбране Републике Србије, кликом ОВДЕ.