Скочи на садржај

Календар уписа за ученике који завршавају 8. разред

КАЛЕНДАР УПИСА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

2019.

Пробни завршни испит, математика

петак

12.04. у 12 ч

Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест

субота

13.04.

Анализа пробног завршног испита

пон-петак

15-19.04.

Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда

до 25.05.

Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак-субота-недеља-понедељак

10-13.05. од 9-14 ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

петак-петак

10-17.05. од 9-14 ч

Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама)

петак ипонедељак

10. и 13.05. од 9-14 ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

субота и недеља

25. и 26.05.

у 10 ч

Пријемни испити у музичким школама

петак-субота-недеља

31.05. 01.и 02.06 од 10 ч

Пријемни испити у балетским школама

недеља-понедељак-уторак

02-04.06. од 10 ч

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

петак-субота-недеља

31.05. 01.и 02.06 од 9-12 и од 14-17 ч

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

субота

01.06. од 10-12 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

субота

01.06. од 14-16 ч и од 16.30-18.30

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)

недеља

04.06. од 10-12 ч испит из математике, од 14-16 ч испит из физике

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

субота-недеља

01.(српски/матерњи језик) и 02.06. (страни језик) од 10-12 ч

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

субота и понедељак

01. и 03.06. од 9-14 ч

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

понедељак – петак

27.05-07.06.

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

среда

05.06. до 8 ч

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама

четвртак

06.06. до 8 ч

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак

06.06. од 8-16 ч

Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак

07.06. до 12 ч

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

субота

22.06. у 10 ч

Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика

понедељак

17.06. од 9-11 ч

Прегледање теста из српског (матерњег) језика

понедељак

17.06. од 12 ч

Завршни испит – тест из математике

уторак

18.06. од 9-11 ч

Прегледање теста из математике

уторак

18.06. од 12 ч

Завршни испит – комбиновани тест

среда

19.06. од 9-11 ч

Прегледање комбинованог теста

среда

19.06. од 12ч

Супервизија спровођења завршног испита

од понедељка до четвртка

17-20.06.

Унос резултата завршног испита

од понедељка до среде

17-19.06.

Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста)

среда

19.06.

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

петак

21.06. до 8ч

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

субота

22.06. од 8 до 16 ч

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама

понедељак

24.06. од 8 до 16 ч

Објављивање коначних резултата завршног  испита

четвртак

27.06. од 8 ч

Упис у музичке и балетске школе

петак

28.06. до 16 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

петак и субота

28. и 29.06. од 8 до 15 ч

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

среда

03.07. од 8 ч

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

среда

03.07. од 8 до 15 ч

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

четвртак

04.07. до 12 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља

07.07. од 8 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

недеља

07.07. до 20 ч

Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак и уторак

08. и 09.07. од 8 до 15ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

понедељак

08.07. од 8 до 15 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

среда

10.07. до 8 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда

10.07. до 8 ч

Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

четвртак

11.07. од 8 до 15 ч