Израда макете на часу ТИО у ИО Зајача

Ученици 6-4 ИО Зајача, на часовима Техничког и информатичког образовања су израђивали макету саобраћајница и саобраћајних средстава копненог транспорта. Читав пројекат биће усложњен додавањем и сабраћајних објеката, у наредном периоду.

Досадашњи њихов труд можете погледати на наредним фотографијама: