Измењени календар активности око уписа у средње школе за школску 2020/2021. годину

novi kalendar

Пријем и решавање жалби родитеља ученика на резултате завршног испита који нису имали могућност жалбе  до петка, 26. јуна биће омогућено у суботу 27. јуна од 9.00 до 12.00 часова електронском путем на мејл: drugostepenakomisija@prigovor.mpn.gov.rs или посредно преко матичне школе.