Опрез! Изабери живот!

Инфраструктура железнице Србије А.Д., покренула је  акцију “ОПРЕЗ! ИЗАБЕРИ ЖИВОТ”.

За ученике млађег школског узраста, од 1. до 4. разреда, 27.12.2016. године, реализована је мултимедијална презентација ради упознавања деце са основним правилима безбедног и правилног понашања у близини пруге и на путним прелазима и разумевања потенцијалних опасности, кроз интерактивну комуникацију.