Маскенбал у ИО Зајача

Маскенбал и Дечији вашар, за ученике нижих разреда ИО Зајача, одржан је 9. октобра, 2015. године, у просторијама школе. Ученици су се маскирали у пригодне маске, по избору. На часовима Ликовне културе и уз помоћ родитеља, код куће, ученици су направили занимљиве предмете, које су изложили на продају, током Дечијег вашара.

Родитељи ученика и остали заинтересовани, били су присутни на овој манифестацији.