Интервју са нашом наставницом у дневним новинама Политика

Интервју са нашом наставницом Сањом Симић де Граф можете прочитати у нашим угледним дневним новинама Политика, 1.02.2021., број 38504: