Иницијално тестирање ученика 5. и 7. разреда

Данас, 14.9.2017. ученици 5. и 7. разреда имали су иницијално тестирање из српског језика, а следеће недеље ће бити и из математике.

Тест се ради на нивоу Србије а у оквиру пројеката Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања “Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању“. Иницијални тестови обухватају наставне садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда.