Скочи на садржај

Иницијално тестирање из математике

Након иницијалног теста из српског језика, прошле седмице, наши ученици петог и седмог разреда ће сутра, 21.9.2017. године радити и иницијални тест из математике у оквиру пројекта “Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање система матурских испита и Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита  у основном образовању” које спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Иницијални тестови обухватају наставне садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда.

Након прегледања тестова и извршене анализе резултата из српског језика и математике, подаци ће бити прослеђени Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.