Информисање девојчица 6. разреда о физичким и емоционалним променама

Едукативни материјал по програму иницираном  и развијеном од стране компаније Procter-Gamble, те одобрен од Завода за унапређење образовања и васпитања је презентован од стране задуженог модератора Сузане Гајић ученицама 6. разреда у уторак 20. марта 2018. Сврха овог програма је информисање девојчица о физичким и емоционалним променама у узрасном периоду у ком се налазе и унапређење здравствене бриге о себи.

Помоћ у организовању интерактивног предавања је била од стране стручне службе школе.