Скочи на садржај

Енглески језик: Обрада и утврђивање пете лекције кроз вршњачко учење и групни рад у одељењу 8-2

Обрада и утврђивање пете лекције кроз вршњачку едукацију и групни рад реализовала се уобичајеном поделом на четири групе од којих је свака имала вођу који је делегирао задатке у договору са члановима групе уз обавезан подсетник да сваки члан мора учествовати у домену својих постигнућа и интересовања. Свака група имала је два задатка:

– обрада и утврђивање вокабулара кроз енигматску евалуацију према нивоима знања-спајалице, осмосмерке, ребуси, укрштенице, асоцијације

-утврђивање одређеног и неодређеног члана, кондиционалних реченица и прошлих времена и евалуација кроз осмишљавање граматичких вежбица.

Све четири групе одлично одрадиле задатак. Наставница енглеског језика похваљује  награђује вође група и све чланове група јер су сви били укључени и лепо су сарађивали!

Сања Симић де Граф, професорка енглеског језика и књижевности и педагошка саветница