Извештај са екскурзије ученика 7. разреда

Екскурзија је организована за ученике седмог разреда, за четири одељења, са укупно 55 ученика.

Правац екскурзије је био следећи: Лозница – Ваљево – Таково – Горњи Милановац – Студеница – Жича – Краљево – Љубић – Горњи Милановац – Ваљево – Лозница.

На пут се кренуло 27.5.2016., а ученици су се вратили 28.5.2016. Ноћење је било у хотелу Фонтана. Хотелски смештај и услуга су били на задовољавајућем нивоу.

За време екскурзије није било одступања од плана и посећена су сва планирана места и објекти и то:

  • панорамско разгледање куће југословенско-норвешког пријатељства,
  • Таково (спомен комплекс Други српски устанак, црква, музеј, споменици),
  • манастир Студеница,
  • манастир Жича,
  • Врњачка Бања,
  • Љубић (спомен комплекс)

Општи утисак је да је стручна и техничка припрема добро извршена. У току извођења екскурзије није било никаквих проблема, па је план екскурзије потпуно остварен.

Погледајте фотографије: