Скочи на садржај

Новине везане за дежурство ученика у матичној школи

Почевши од 2. полугодишта, у матичној дежураће по 3 ученика од 5-8. разреда, и то два ученика 7. или 8. разреда и један ученик 5. или 6. разреда, зависно од смене.

Биће појединачно распоређени: ученик 5. или 6. разреда код улаза за млађе разреде, један ученик 7. или 8. разреда код улаза за старије и други старији дежурни ученик испред  кабинета за енглески језик.

Дежурни ученик је у обавези да пријави било какву проблематичну ситуацију или евентуалну штету. Уколико намерно не пријаве, дежурни ученици ће сами сносити одговорност и / или евентуалне трошкове.

Да подсетимо: ученик који намерно или крајњом непажњом оштети школску имовину дужан је да надокнади штету.

Дежурни ученик ће, на листи за дежурне ученике, записивати сваког ученика који напусти школску зграду на 5-оминутном одмору.

Да подсетимо: ученицима је иначе забрањено да у току наставе напуштају школско двориште. Ако то чине, чине на сопствену одговорност, изузев ако то није по одобрењу наставника.

Дежурни ученици се морају поштовати и њихови налози уважавати.