„Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“

У циљу унапређења  заштите и безбедности деце, Школска управа Ваљево је подржала наставак пројекта „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“ и у сарадњи са Полицијским управама организовала реализацију по школама.
У ИО Зајача, дана 16.12.2013. год. са почетком у 11 часова, одржан је двочас са темом „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“.

Програм је намењен ученицима 5. разреда, али у договору са вишим полицијским инспектором ПУ Шабац  Иваном  Јанковић предавањем су били обухваћени сви ученици од 5 – 8. разреда. Само у  уводном делу су присуствовали и предшколци, јер је тема била о полицији – интерактивном методом, а што су и они имали у свом плану рада. Потом је предавање настављено о родовима полиције, од униформи до области њиховог рада, што је уједно представљало и корелацију са професионалном орјентацијом као вид реалних сусрета. Следећа тема је била о злостављању (психичком, физичком и сексуалном) и на крају о болестима зависности.

Оцена предавача је  да су ученици били веома пажљиви, па додатних питања није било. Проверу о томе шта су научили је уприличена кроз тест који су ученици радили у пару. Школа је обезбедила потребну техничку подршку.

Ученици су били сами са предавачима, али су после на ЧОСе коментарисали и изразили задовољство овако организованом часу. Био им је разумљив и интересантан начин излагања теме.
За ученике 5. разреда матичне школе ово предавање ће, по договору, бити реализовано у јануару 2014. год., после зимског распуста.