Конкурисање за добијање бесплатних уџбеника

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити бесплатне уџбенике за наредну школску годину ученицима који су у једној од наведених категорија:

  • За ученике, социјално/материјално угрожених породица – примаоца новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање новчане помоћи.
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете.
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у овој школи – није потребна потврда.

Ученици који стичу један од услова, неопходно је да се пријаве одељењском старешини. Потребну документацију доставити до 8. марта, 2019. године.