Скочи на садржај

Информације о додели бесплатних уџбеника за ученике

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, планира да и ове године обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета, које су школе одабрале да користе у настави за ученике основних школа. Категорије ученика који остварују ово право, су исте као и претходних година:

  • ученици из социјално/материјалних угрожених породица – корисници социјалне помоћи,
  • ученици који су треће и свако наредно рођено дете (али само ако су и прва два детета у систему образовања),
  • ученици који образовно-васпитни рад остварују по ИОП-у.

Родитељи ученика који имају основа да добију бесплатне уџбенике МОРАЈУ донети одговарајућу документацију у школу до 22.02.2021. године!

Документације:

  • За кориснике социјалне помоћи – решење (копија) којим се утврђује право на остваривање помоћи.
  • За треће дете – уколико прва два детета нису наши ученици, већ су у некој другој установи, потврду те установе о својству ученика/студента.
  • За децу која раде по ИОП-у НЕ ТРЕБА никаква документација, јер школа те податке има.

Погледајте допис МПНТР поводом ових информација ОВДЕ.