Дигитална учионица

Према пројекту Министарства за телекомуникације и информационо друштво у оквиру пограма “Дигитална школа”, наша школа је добила опрему за наставу која користи информационе технологије. У матичној школи постављена је опрема коју истовремено може користити 20 ученика, а у ИО Зајача, опрема коју може користити истовремено 10 ученика.