Скочи на садржај

Акредитован стручни скуп (трибина) наше наставнице Сање Симић де Граф реализован у ОШ,,Петар Враголић“ у Љубовији

Дана 18.3.2024. у ОШ ,,Петар Враголић“ у Љубовији реализован је акредитован стручни скуп (трибина) ,,Методичке могућности повезивања природних и друштвених наука кроз интегративну и спиралну наставу“, под каталошким бројем  1013. Реализатор је професорка енглеског језика и књижевности и педагошка саветница Сања Симић де Граф у организацији Центра за стручно усавршавање, Шабац. Учесници стручног скупа били су наставници и стручни сарадници. 

Циљ стручног скупа је унапређивање и усавршавање стручних знања наставника у основним и средњим школама у осмишљавању, припреми, организацији и реализацији спиралне и интегративне наставе и оснажавање партнерства међу наставницима како у самој школи тако и међу школама кроз сарадничку наставу, вршњачко учење и предузетништво, а приоритетна област је методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручни скуп је намењен за следеће циљне групе:

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Стручни сарадник у дому ученика

https://www.petarvragolic.edu.rs/tribina-na-temu-integrativne-i-spiralne-nastave/