Скочи на садржај

Акредитован стручни скуп (трибина) наше наставнице Сање Симић де Граф реализован у Центру за стручно усавршавање у Сомбору

Дана 6.6..2024. у Центру за стручно усавршавање у Сомбору реализован је акредитован стручни скуп (трибина) „Методичке могућности повезивања природних и друштвених наука кроз интегративну и спиралну наставу“, под каталошким бројем  1013. Реализатор је професорка енглеског језика и књижевности и педагошка саветница Сања Симић де Граф у организацији Центра за стручно усавршавање, Шабац. Учесници стручног скупа били су наставници и стручни сарадници. 

После Шапца, Лознице, Љубовије, ово је четврти по реду ове године реализован стручни скуп који је осмислила наставница Симић де Граф,

Циљ стручног скупа је унапређивање и усавршавање стручних знања наставника у основним и средњим школама у осмишљавању, припреми, организацији и реализацији спиралне и интегративне наставе и оснажавање партнерства међу наставницима како у самој школи тако и међу школама кроз сарадничку наставу, вршњачко учење и предузетништво, а приоритетна област је методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручни скуп је намењен за следеће циљне групе:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе – основна школа
  • Наставник предметне наставе – гимназија
  • Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета – средња стручна школа
  • Наставник у школи за образовање одраслих
  • Наставник изборних и факултативних предмета
  • Стручни сарадник у школи
  • Директор/помоћник директора
  • Стручни сарадник у дому ученика