Пројектни задатак 1. полугодиште

Информатика и рачунарство 5. разред

Тест из области Дигитална писменост можете започети кликом ОВДЕ.

Оцена се добија према освојеним бодовима на тесту, а табелу остварених бодова потребних за оцене погледајте ОВДЕ.


ИЗРАДА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА

Прва фаза пројекта – формирање тимова и подела задатака:

 • подела на тимове и одређивање броја чланова по тиму (именује чланове тимова);
 • сваки тим бира капитена и презентује то наставнику;
 • представљање и подела тема тимовима;

Друга фаза пројекта – прикупљање и проучавање материјала:

 • подела задужења за чланове тима;
 • прикупљање материјала на часу и претраживањем од куће (интернет, штампане публикације,…);
 • припрема материјала и прилгођавање за израду дититалног облика информација (дигиталне фотографије, текстуални документи, презентације, упитници, видео материјали,…)

Трећа фаза пројекта – дигитализовање материјала:

 • креирање Word документа у који ће додати све текстове, везано за тему коју је тим добио, поштујући уређивање и правила форматирања, израђујући рад;
 • користећи мобилне телефоне, сваки члан тима прави селфи који отвара у програму PAINT, да са слике исече свој лик и сачува документ, као нови фајл у PNG или JPG формату, који ће се користи у изади дигиталних материјала;
 • уколико је у могућности, тим може снимити и један кратак филм везано за тему;
 • израђује презентацију у програму PowerPoint уз коришћење претходно стечених знања;

Четврта фаза пројекта – припрема за излагање:

 • уређују рад у Word и мултимедијалну презентацију у PowerPoint-у;
 • капитен тима обједињује све израђене документе и прослеђује их наставнику и осталим члановима тима електронском поштом или преносом докумената на USB флеш диск.

Пета фаза пројекта – представљање пројектног задатка:

 • тимови се уз сагласног наставника договарају ко ће и на који начин ће представити свој пројектни задатак;
 • за излагање тимови имају отприлике пет минута за презентовање своје теме;
 • ученици самостално вреднују радове других тимова анонимно;
 • штампани материјал за вредновање предају наставнику на крају часа.

Теме за израду пројектног задатка:

 • неки од већ добијених задатака на другим предметима
 • Сунчев систем
 • Реке нашег краја
 • Биљке нашег краја
 • Музеј који би желели да имамо у граду
 • Исхрана – некада и сада
 • Интересантна математика
 • Интересантна зграда у нашем граду
 • Значајне личности нашег краја
 • Најзначајнији српски уметници
 • Наш избор књижевних дела
 • Дечје игре – некада и сада
 • Загађење наше животне средине
 • Најинтересантнија места у нашем крају
 • Како се безбедно понашати на интернету
 • Коришћење дигиталних уређаја и здравље
 • Идентитет на интернету