Професионална орјентација у Србији

Пројекат “Професионална оријентација у Србији” спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2015. године.

Петофазни модел професионалне оријентације је пут од пет корака који воде младу особу до избора занимања и активног планирања каријере.

У овом процесу особа пре свега упознаје себе, своје таленте, особине, вредности и интересовања. Потом упознаје могућности околине – сазнаје каква све занимања постоје, која су занимања тражена, упоређује их са својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су образовне могућности – школе, факултети и неформални образовни курсеви потребни да би се неко успешно бавио жељеним занимањем.

После овог процеса истраживања, упознавања себе и околине особа је спремна да донесе одлуку о каријери и креира свој акциони план како ће одлуку спровести у дело.

Током целог овог процеса млади сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке, да је важно пажљиво планирати и дисциплиновано спроводити кораке, али и да је у реду грешити и мењати планове, као што се и сами мењамо.

Како би успешно прошли кроз све фазе модела младима ће на располагању у школама и канцеларијама за младе бити различите прилике за самостално и групно учење и истраживање – тестови, радионице, саветовање, практичне вежбе и портфолио за праћење плана каријере.

 РЕАЛИЗАЦИЈА током прошле школске 2011/2012. године:

1. Информативне презентације за:

    • Наставничко веће – 29.02.2012.
    • Школски одбор – 1.03.2012.
    • Савет родитеља – 5.03.2012.
    • УП – 6.03.2012.
    • ученике у ОЗ 7. и 8.разреда у матичној школи од 29.02.-1.03.2012.

2. Пано пројекта истакнут на уласку у школу – 5.03.2012.

3. Анкете формираних 6 група – 7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3

4. Усаглашен акциони план на нивоу тима

на седници Школског одбора усвојен као анекс Годишњем плану рада школе и Школском развојном плану

5. Направљена динамика реализације радионица

по разредима, радионицама и седмицама, истакнута на посебну огласну таблу у наставничкој канцеларији – 2.03.2012.

6. Реализација планираних радионица и реалних сусрета

Ове школске године пројектне активности су имплементиране у ЧОС-е 7. и 8. разреда. Поред чланова тима у реализацију су укључени и одељенске старешине ових разреда.