Учимо заједно

Пројекат школе под називом  “Учимо заједно”,  као што је и планирано, је реализован у 2 фазе:

    • 1. фаза је трајала од марта до јуна 2011. године
    • 2. фаза  од септембра до децембра наредне школске године.

У школсом тиму задуженом за реализацију пројекта су били: директор Добро Андрић, школски педагог-психолог Јелица Павловић, учитељице: Милановић Оливера, Гордана Симић, Радмила Лукић, Марија Петровић, наставница енглеског језика Љиљана Стефановић и тадашњи помоћник директора Весна Џиновић. Реализовани су циљеви: 1,2,3… који су написани