Инклузивно образовање

Циљеви и активности планирани и реализовани предлогом пројекта Инклузивног образовања у основним школама под покровитељством ДИЛС-а:

Циљ 1: Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.

Циљ 2: Сензибилизација свих школских актера и локалне заједнице за прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.

Циљ 3: Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом у тешкоћама у учењу у образовни процес.

inkluzija