Тестирање из математике

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио годишње тестове из математике, за ученике 4. и 6. разреда, а тестирање је обављено према планираном распореду:

  • 4. јун – 6. разред
  • 5. јун – 4. разред

Тест је рађен два школска часа, у исто време за ученике истог разреда. Циљ тестирања је праћење и вредновање степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа. После овог теста ученици су попуњавали и анонимне анкете, а резултати анкете омогућују наставницима и школи да боље сагледају образовно окружење ученика.

Почетком ове школске године ученици 4., 6. и 8. разреда су радили и иницијалне тестове из математике.

После прегледања тестова, ученици су добили пуну повратну информацију – што подразумева да су добили на увид своје прегледане тестове и са наставницима су анализирали оно што су урадили и шта им је било тешко.